Elevate Your Team

Vores Elevate Your Team-forløb starter med at identificere de strategisk vigtige teams i din organisation. Vi fokuserer på selvledelse og de elementer, der definerer natural high performing teams, for at løfte ansvarlighed, præstation og fællesskab. Med en blanding af træning i specifikke kompetencer og udvikling af tværgående teams, arbejder vi for at sikre, at din virksomheds succes bæres af alle.


Kontakt os

Elevate team

Elevate your Team

Hvem det er for

Elevate Your Team er for jeres teams i organisationen, som har en strategisk vigtig betydning og potentialet til at drive præstationer, forandring og vækst.


Hvorfor det er vigtigt

Teams er organisationens hjerte. Ved at forbedre jeres selvledelse og udnytte principperne for natural high performing teams, kan vi hjælpe jer med at frigøre jeres teams fulde potentiale, hvilket fører til øget ansvarlighed, præstation og innovation.

Vores andre services

Trusted Advisor

Vores 1:1 executive coaching tilbyder et fortroligt rum, hvor ledere kan tænke højt og udforske nye perspektiver. Med Qwist & Associates som din Trusted Advisor, får du ikke kun indsigt i egen adfærd og tanker, men også skræddersyet rådgivning og executive coaching, der bygger på mange års erfaring.

Leading as a Team

Skab en stærk og sammentømret ledergruppe med vores skræddersyet Leadership Team Development. Vi hjælper jer med at finde fælles fodslag og klar retning, så I kan operere strategisk og taktisk som én enhed med et fælles 'vi'. Oplev hvordan psykologisk tryghed og bevidst samarbejde kan løfte jeres ledelsesteam.

Our other services

Trusted Advisor

Our 1:1 executive coaching offers a confidential space where you, as a leader, can think aloud and explore new perspectives. With Qwist & Associates as your Trusted Advisor, you not only gain insights into your own behavior and thoughts. Additionally, you receive customized advice and executive coaching, all based on many years of experience.

 

Read more

Leading as a Team

Create a strong and cohesive leadership team with our tailored Leadership Team Development. We assist you in finding common ground and a clear direction, so you can operate strategically and tactically as one unit with a collective 'we'. Experience how psychological safety and deliberate collaboration can elevate your leadership team.

 

Read more

Følg Qwist & Associates på SoMe

Kontakt os